Ninhadas

Miguelito Miguelito

Miguelito

Kit Kat Kit Kat

Kit Kat

Nascimento: 25/06/2023

Chihuahua Pelo Longo

Machos: 1

Fêmeas: 1

Disponíveis: 0

Conheça o pedigree

Filhotes Chihuahua Pelo Longo

Reservado
Macho Pelo Longo Macho Pelo Longo
Reservado
Macho Pelo Longo Macho Pelo Longo
Reservado
Macho Pelo Longo Macho Pelo Longo

Macho Pelo Longo

Chihuahua Pelo Longo

Macho

Pedigree

DON MIGUELITO HATA DOG´S HOUSE DON MIGUELITO HATA DOG´S HOUSE

DON MIGUELITO HATA DOG´S HOUSE

CHOCO TAUROS ED CEDRO CHOCO TAUROS ED CEDRO

CHOCO TAUROS ED CEDRO

CHOCO EVEE HATA DOG´S HOUSE CHOCO EVEE HATA DOG´S HOUSE

CHOCO EVEE HATA DOG´S HOUSE

Pais

Avós

Bisavós

KIT KAT FIO DE OURO KIT KAT FIO DE OURO

KIT KAT FIO DE OURO

Mucho Macho Mucho Macho

Mucho Macho

Chandelle Fio de Ouro Chandelle Fio de Ouro

Chandelle Fio de Ouro

Ora Bolas Mojito Ora Bolas Mojito

Ora Bolas Mojito

Sliparelycakan Miss Poppy Sliparelycakan Miss Poppy

Sliparelycakan Miss Poppy

Woody At Houx Bull Rosa Morena Woody At Houx Bull Rosa Morena

Woody At Houx Bull Rosa Morena

Chokita Fio de Ouro Chokita Fio de Ouro

Chokita Fio de Ouro